home
missie
nieuws
lovecheck
family.matters
animaties en film
15 trainingsfilms
STOP.ebola
organisatie
steun love.check

ervaringen in senegal

ervaringen in zimbabwe en malawi
ervaringen in kenia
ervaringen in curacao
ervaringen in ghana
ervaringen in namibie
reacties uit zuid-afrika
reacties op de animatie bobo
meer weten


In oktober 2004 reisde pedagoge Adimka Uzozie af naar Tanzania om een aantal jongerenorganisaties in de Kilimanjaro regio te trainen in het geven van interactief onderwijs aan kinderen over HIV/AIDS en seksualiteit. Tijdens die trainingen is ook LOVE.Check geïntroduceerd. Ondanks het feit dat het spel voor Zambia was ontwikkeld sloot het goed aan op de Tanzaniaanse context. In een training van een dagdeel hebben jongeren van een viertal organisaties het spel in kleine groepjes gespeeld. Daarbij is zowel aandacht besteed aan de regels van het spel als aan het educatieve element van de foto’s op de kaartjes. Het onder de knie krijgen van het spelsysteem bleek nog niet zo simpel: het was een uitdaging voor de deelnemers om de positie van de kaartjes te onthouden en daar strategieën voor te bedenken.

Om de nieuw verworven lesmethode in de praktijk te brengen, is een basisschool in Moshi bezocht, waar de trainers met kinderen uit de zesde klas LOVE.Check hebben gespeeld.
Het spel werd met groot enthousiasme ontvangen. Hoewel de klas erg groot was en het aantal spellen gering, mocht dat de pret niet drukken. Zodra de kinderen de spelregels van LOVE.Check doorhadden, werd er actief geprobeerd zoveel mogelijk kaartjes te verzamelen. Wanneer er een match gevonden was, werd dat met luid geklap en gejoel beloond.
Naar aanleiding van de plaatjes kwamen er interessante gesprekken op gang. Zo is een groot gedeelte van de kinderen van mening dat condooms onveilig zijn. Testjes met water en pepers hebben bewezen dat ze poreus zijn, aldus de leerlingen. Deze mening wordt door velen in Moshi gedragen. Het gebruik van condooms is dan ook moeilijk bespreekbaar en voor de meeste mensen geen optie. Daarom wordt er veel nadruk gelegd op seksuele onthouding tot aan het huwelijk en trouw aan de partner. En juist deze twee vormen van preventie blijken in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de kinderen in de bovenbouw al seksueel actief is. Daarnaast dwingen de moeilijke levensomstandigheden meisjes er soms toe hun lichaam aan te bieden in ruil voor (financiële) middelen.

Met behulp van LOVE.check en andere interactieve lesmethoden bespreken de jongerenorganisaties in Moshi de dagelijkse realiteit met de kinderen en leren zij hen vaardigheden aan om HIV-vrij te blijven.

Adimka Uzozi


In juli 2003 ging medisch student David Pols met enkele vrienden naar Tanzania om met de bouw van een weeshuis te helpen. Daarnaast gaven ze ook voorlichting over HIV/AIDS en gebruikten LOVE.check hierbij. Ondanks het feit dat het spel voor Zambia was ontwikkeld sloot het toch goed aan op de cultuur van Tanzania, aldus Pols. De kinderen kregen eerst een basisles over het menselijk lichaam en over HIV/AIDS. Het verschil tussen feiten en fictie bleek tijdens deze lessen flinterdun te zijn. Er is een groot gebrek aan kennis. Met de nieuw verkregen informatie speelden Nederlandse en Tanzaniaanse begeleiders LOVE.check en daarna met een groep kinderen vanaf 10 jaar. De Tanzanianen tolkten. Het spel werd met groot enthousiasme gespeeld. Naar aanleiding van de foto’s op het spel kwamen er veel vragen en opmerkingen van een indrukwekkend hoog niveau aldus de begeleiders. Er was opvallend veel blijven hangen bij de kinderen. De kinderen denken het nu ook beter aan hun vriendjes te kunnen uitleggen.

Ten aanzien van condoomgebruik waren er veel gevoeligheden vanwege het geloof. Het bracht een discussie teweeg over het gebruik ervan.
Het verhaal ging dat in een dorp er maar 2 condooms de ronde doen, die na gebruik uitgewassen worden voor verder gebruik door andere dorpsgenoten. Tevens ging het verhaal dat ook boodschappentasjes als condoom werden gebruikt. Condooms zouden vaak beschadigd zijn, omdat men het pakje openmaakt met een scheermesje en staan onder ander hierdoor bekend als onbetrouwbaar en duur, mede hierdoor begrepen ze niet zo goed de waarde die wij hechten aan het condoomgebruik. Verder denkt men dat muskieten het virus kunnen overbrengen. Kun je nog wel naar de kapper gaan? Hij gebruikt scheermesjes. etc.
David Pols – student medicijnen Nederland -2003
Het LOVE.check spel is uitermate geschikt om te gebruiken in Tanzania, al is het oorspronkelijk voor Zambia ontwikkeld. Het spel blijkt zeer relevant voor Tanzania. Bij de begeleiders (waarmee het spel allereerst werd gespeeld) waren veel vragen m.b.t. condoomgebruik. In Tanzania worden condooms gewassen en hergebruikt, zijn ze erg duur en schaars, worden boodschappentasjes gebruikt als condoom etc. Er is een groot gebrek aan kennis en het verschil tussen werkelijkheid en fictie m.b.t. HIV/AIDS is voor hen niet duidelijk. Bij de kinderen werd het spel na een ronde al begrepen en werd er enthousiast gespeeld. Er werden wel veel indrukwekkende vragen van een hoog niveau gesteld. Er wordt aanbevolen het spel te spelen met begeleiders die redelijke achtergrondkennis bezitten.